نکات مهم

  • از بین تیم های شرکت کننده 10 تیم شامل تیم اول اصفهان ، شیراز و 8 تیم از تهران به عنوان تیم های منتخب به ارائه می پردازند.
  • تاریخ برگزاری رویداد شیراز : 1 بهمن ماه 1397 از ساعت 15:00 الی 20:00
  • ارائه هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی می باشد.(به دلخواه تیم ها)
  • تیم  اول رویداد شیراز با هزینه سامیکس به رویداد تهران اعزام خواهد شد.
  • ثبت نام شرکت کنندگان : شرکت کنندگان در رویداد برای استفاده از فضای شبکه سازی و آشتایی بیشتر با اکوسیستم استارتاپی و همچنین آشنایی با استارتاپ های برتر کشور می توانند از طریق صقحه ثبت نام  بلیت خود را خریداری کنند.

داوران

mahnazRafatmah _shiraz

مهناز رفعت ماه

مدیر عملیات شتابدهنده کوانتوم
saman kazemPour_shiraz

سامان کاظم پور

مدیرعامل آیرین پارس مدیا
sohrabPour_shiraz

دکتر سهراب پور

مدیرعامل شتابدهنده کوانتوم

صادقیان حقیقی

مدیر توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری تندیس

 علی بیکی

نماینده انجمن جهانی سرمایه گذاران نیک اندیش در ایران

مربیان

sana khalesi

سنا خالصی

مدیرعامل و بنیانگذار کمدا
hamed takmil_shiraz

حامد تکمیل

مدیرعامل و هم بنیانگذار پارس کدرز
arminMirzadeh_shiraz

آرمین میرزاده

هم موسس آیرین پارس مدیا
amin ebrahimi

امین ابراهیمی

برنامه و سخنرانان