نکات مهم

  • از بین تیم های شرکت کننده 10 تیم شامل تیم اول اصفهان ، شیراز و 8 تیم از تهران به عنوان تیم های منتخب به ارائه می پردازند.
  • تاریخ برگزاری رویداد اصفهان : 15 مهرماه 1397 از ساعت 15:00 الی 20:00
  • ارائه به زبان انگلیسی می باشد.
  • تیم  اول رویداد اصفهان با هزینه سامیکس به رویداد تهران اعزام خواهد شد.
  • ثبت نام شرکت کنندگان : شرکت کنندگان در رویداد برای استفاده از فضای شبکه سازی و آشتایی بیشتر با اکوسیستم استارتاپی و همچنین آشنایی با استارتاپ های برتر کشور می توانند از طریق صقحه ثبت نام  بلیت خود را خریداری کنند.

داوران رویداد اصفهان

mazrouei_isfahan

امیرحسین مزروعی

Investor & International Business Developer | MENA & Europe

meysam_zargarpour

میثم زرگرپور

Managing Director and Board Member at SinaTech VC

farshid_hendi

فرشید هندی

Investment Director,Rahnema Co

برنامه و سخنرانان